خدمات بازرگانی بازاریابی فروش واردات تجارت مشتریان فروشنده مصرف گسترده
Shine-logo
امروز
1400 فروردین 30
47 10

خدمات بازرگانی بین الملل

پروژه های طراحی

خدمات بازرگانی بین المللی

 
شرکت شاین با سابقه کار در عرصه بازاریابی و فروش، به عنوان شرکتی تخصصی در زمینه صادرات ، واردات و تجارت با کشورهای همسایه ایران در حال فعالیت می باشد. شاین با استفاده از ظرفیت ها و پتاسیل های تولید کنندگان داخلی و تسلط به نیازها و فرهنگ مصرف مشتریان خارجی در امور صادارت به صورت گسترده فعال می باشد .