رشد صنعت گردشگری توریسم هتلداری مدیرت مرکز آموزشی شاین سطح علمی و تحقق دوره آموزشی مدیریت هتلداری طراحی دوره حضوری آموزش مجازی بسته آموزشی دوره مدیریت هتلداری دانشپذیران پستی سامانه یادگیری الکترونیکی
Shine-logo
امروز
1399 آبان 7
54 9

آموزش

پروژه های طراحی

آموزش

 
با رشد صنعت گردشگری و بوجود آمدن صنعتی به نام توریسم هتل داری و مدیرت هتل به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است . مرکز آموزشی شاین با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر دوره آموزشی مدیریت هتلداری را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است. در این خصوص و با توجه به اهمیت آموزشی مدیریت هتلداری ، این دوره به صورت دوره حضوری و آموزش مجازی برگزار می گردد و بسته آموزشی دوره مدیریت هتلداری با توجه به امکانات و نیاز دانشپذیران به صورت پستی و سامانه یادگیری الکترونیکی عرضه می شود.