جلسه آموزشی دپارتمان شاین مهندس محمدپور و دکتر صحت
Shine-logo
امروز
1399 دی 27
38 3

جلسات دپارتمان آموزشی شاین

پروژه های طراحی

جلسه دپارتمان آموزش شرکت شاین - مهندس محمدپور با دکتر صحت

 
با رشد صنعت گردشگری و بوجود آمدن صنعتی به نام توریسم هتل داری و مدیرت هتل به صورت ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است . مرکز آموزشی شاین با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر دوره آموزشی مدیریت هتلداری را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است. در این خصوص و با توجه به اهمیت آموزشی مدیریت هتلداری ، این دوره به صورت دوره حضوری و آموزش مجازی برگزار می گردد و بسته آموزشی دوره مدیریت هتلداری با توجه به امکانات و نیاز دانشپذیران به صورت پستی و سامانه یادگیری الکترونیکی عرضه می شود.